• Daňové poradenství

  Ptáte se, proč využívat služeb daňového poradce?

  – protože daňový poradce najde chyby v účetnictví z daňového hlediska a poradí, které náklady lze použít jako daňově uznatelné
  – bude za vás hlídat lhůty vašich daňových přiznání
  – protože za vás bude komunikovat s finančními úřady a zastoupí vás při kontrolách
  – protože daňový poradce je povinen postupovat při své práci s odbornou péčí a za svou práci ručí
  – jeho úlohou je nacházet řešení a starat se o vás tak, aby vás povinnosti v daňové oblasti co nejméně zatěžovaly.

 • Účetní služby

  Proč zadat vedení účetnictví nám?
  – protože vám zpracujeme účetnictví tak, abyste měli potřebné účetní výstupy ve chvíli, kdy je potřebujete
  – protože se postaráme o vedení vaší účetní, personální a mzdové agendy dle aktuální legislativy
  – protože nás zajímá, jak podnikáte a účetnictví považujeme nejen za prostředek stanovení daňové povinnosti, ale také důležitý instrument pro ekonomické vedení firmy, v čemž vám chceme být nápomocni

 • Zakládání firem v ČR

  Nejoblíbenější formou právnické osoby v České republice je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Výhodou této společnosti je, že společníci společnosti s ručením omezeným neručí za závazky společnosti. S.r.o. je pro společníky bezpečnou formou podnikání, kdy nenesou riziko plnění závazků při nezdaru podnikání. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jediným zakladatelem může být […]

Odměna jednatele – pravidla a zdanění

Obchodní vedení společnosti lze od roku 2014 provádět pouze na základě smlouvy o výkonu funkce. Příjem jednatele se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců. Od loňského roku došlo v souladu s novým občanským zákoníkem k některým změnám v odměňování jednatelů společností s ručením […]

Novinky v pohledávkách v zákoně o rezervách

Od roku 2015 nastaly drobné změny v oblasti opravných položek k pohledávkám. Pojďme se podívat na to, v jaké výši můžeme uplatňovat opravné položky podle aktuálního právního předpisu se zahrnutím dopadů přechodných ustanovení. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., dále jen „zákon o rezervách“) prošel v minulosti v […]

Důležitost správné komunikace

Vyjasňujeme si pojmy, abychom si navzájem rozuměli. Povídáme si, ptáme se, vedeme telefonické hovory, píšeme e-maily. Přeme se, souhlasíme spolu, hádáme se, souzníme. Zvu vás na malou ochutnávku komunikace z naší účetní a daňové kanceláře. Komunikace je důležitá. Vyjasňujeme si pojmy, abychom si navzájem rozuměli, abychom si byli jisti, že to, co cítíme mezi řádky, […]

Osvobození úplatných příjmů u právnických osob

Jaké možnosti nám dává zákon o daních z příjmů v daňových úlevách z titulu osvobození v případě úplatných příjmů, na které bychom neměli zapomenout při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob? Více napoví § 19. Osvobozením od daně z příjmů právnických osob se zaobírají dva paragrafy zákona o daních z příjmů (zákon […]

Zdaňování příjmů FO (rezidentů) ze zahraničí

Pokud je poplatník rezidentem České republiky, má povinnost zde zdaňovat veškeré své celosvětové příjmy, s výjimkou příjmů osvobozených. Jak na zdaňování příjmů fyzických osob ze zahraničí, vám poradí tento článek. Daňový rezident České republiky zdaňuje veškeré své celosvětové příjmy v České republice, tj. má zde neomezenou daňovou povinnost. Při rozhodování o tom co, kde a […]

Daňová podpora výzkumu a vývoje za rok 2014

Poprvé za zdaňovací období roku 2014 budeme uplatňovat odčitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje podle nových, pozměněných pravidel. Nejvýznamnější změnou je možnost vyššího uplatnění odpočtu. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byly s účinností od 1. 1. 2014 přijaty […]

Novinka v mezinárodních účetních standardech IFRS

Rada pro mezinárodní účetní standardy a Rada pro standardy finančního účetnictví vydaly nový mezinárodní účetní standard IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky“. O jakou změnu se jedná a kterých firem se tato změna bude týkat? Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydaly 28. května 2014 nový […]

Novely a aktuální informace k DPH

Nová sazba daně, Mini One Stop Shop, kontrolní výkaz či rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti. To vše by měly přinést následující měsíce v oblasti DPH. Na co dalšího bychom se měli připravit, vám prozradí následující článek. V roce 2014 dochází a bude ještě docházet k změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty (dále […]

Nejčastější chyby ve mzdové praxi

Na co by si měli dát účetní v oblasti mezd pozor? V tomto článku se postupně podíváme z pohledu jednotlivých institucí na nejčastější opomenutí a nedostatky mzdových specialistů při výpočtu mezd a odvodů. Mzdové účetnictví, resp. zpracování mezd a s tím spojená evidence je oblastí, která doznává poměrně častých legislativních změn. Je kontrolována periodicky státní […]

Zdaňování neziskových organizací v roce 2014

Jaké změny nastaly ve zdaňování neziskových organizací od roku 2014? Kdo je a kdo naopak není považován za veřejně prospěšného poplatníka? Všechny potřebné informace naleznete v tomto článku. Nový občanský zákoník se již začíná postupně vrývat do povědomí nejen odborné veřejnosti a zvykáme si na nové pojmy a dopady této právní normy do ostatních, zejména […]