Články

Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Obchodní vedení společnosti lze od roku 2014 provádět pouze na základě smlouvy o výkonu funkce. Příjem jednatele se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců. Od loňského roku došlo v souladu s novým občanským zákoníkem k některým změnám v odměňování jednatelů společností s ručením […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Od roku 2015 nastaly drobné změny v oblasti opravných položek k pohledávkám. Pojďme se podívat na to, v jaké výši můžeme uplatňovat opravné položky podle aktuálního právního předpisu se zahrnutím dopadů přechodných ustanovení. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., dále jen „zákon o rezervách“) prošel v minulosti v […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Vyjasňujeme si pojmy, abychom si navzájem rozuměli. Povídáme si, ptáme se, vedeme telefonické hovory, píšeme e-maily. Přeme se, souhlasíme spolu, hádáme se, souzníme. Zvu vás na malou ochutnávku komunikace z naší účetní a daňové kanceláře. Komunikace je důležitá. Vyjasňujeme si pojmy, abychom si navzájem rozuměli, abychom si byli jisti, že to, co cítíme mezi řádky, […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Jaké možnosti nám dává zákon o daních z příjmů v daňových úlevách z titulu osvobození v případě úplatných příjmů, na které bychom neměli zapomenout při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob? Více napoví § 19. Osvobozením od daně z příjmů právnických osob se zaobírají dva paragrafy zákona o daních z příjmů (zákon […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Pokud je poplatník rezidentem České republiky, má povinnost zde zdaňovat veškeré své celosvětové příjmy, s výjimkou příjmů osvobozených. Jak na zdaňování příjmů fyzických osob ze zahraničí, vám poradí tento článek. Daňový rezident České republiky zdaňuje veškeré své celosvětové příjmy v České republice, tj. má zde neomezenou daňovou povinnost. Při rozhodování o tom co, kde a […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Poprvé za zdaňovací období roku 2014 budeme uplatňovat odčitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje podle nových, pozměněných pravidel. Nejvýznamnější změnou je možnost vyššího uplatnění odpočtu. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byly s účinností od 1. 1. 2014 přijaty […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Rada pro mezinárodní účetní standardy a Rada pro standardy finančního účetnictví vydaly nový mezinárodní účetní standard IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky“. O jakou změnu se jedná a kterých firem se tato změna bude týkat? Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydaly 28. května 2014 nový […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Nová sazba daně, Mini One Stop Shop, kontrolní výkaz či rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti. To vše by měly přinést následující měsíce v oblasti DPH. Na co dalšího bychom se měli připravit, vám prozradí následující článek. V roce 2014 dochází a bude ještě docházet k změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty (dále […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Na co by si měli dát účetní v oblasti mezd pozor? V tomto článku se postupně podíváme z pohledu jednotlivých institucí na nejčastější opomenutí a nedostatky mzdových specialistů při výpočtu mezd a odvodů. Mzdové účetnictví, resp. zpracování mezd a s tím spojená evidence je oblastí, která doznává poměrně častých legislativních změn. Je kontrolována periodicky státní […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Jaké změny nastaly ve zdaňování neziskových organizací od roku 2014? Kdo je a kdo naopak není považován za veřejně prospěšného poplatníka? Všechny potřebné informace naleznete v tomto článku. Nový občanský zákoník se již začíná postupně vrývat do povědomí nejen odborné veřejnosti a zvykáme si na nové pojmy a dopady této právní normy do ostatních, zejména […]

kategorie: Články