Články

Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Znáte to šílenství březnových daňových přiznání. Každý rok si říkám, že už to dělat nebudu. A přece zas a znova v předjaří nazuji pomyslné tretry, zakleknu do startovacích bloků a vystřelím jako šipka k jedinému cíli – prvnímu dubnovému dni. Můj dědeček byl strojní inženýr. Kromě toho, že mi na dobrou noc vykládal pohádky o […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Zprostředkovávat můžeme zboží i služby. Podívejme se na oblast zprostředkování z hlediska daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty a z pohledu dvou podnikatelů – jednoho konzervativnějšího a druhého dravějšího. Zprostředkovávat lze zboží i služby. Na některé zprostředkování stačí zvládat základní prodejní techniky, pro jiné je potřeba více znalostí, certifikace či získání […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Pokud odběratel zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží) zcela nebo zčásti dodavateli na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), obsahuje hned několik případů ručení za nezaplacenou daň, které definuje v § 109. Tato […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Od ledna 2014 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky, způsob výpočtu exekučních srážek se nemění. Ke změně, která může mít pro věřitele velký význam, došlo v dohodě o srážkách ze mzdy dle nového občanského zákoníku. Spousta lidí znalá děl zlatého fondu české kinematografie má zafixovánu v mysli scénu z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 ke změnám v oblasti nemovitostí a zacházení s nimi. V tomto díle se budeme věnovat novinkám, které souvisí s daní z přidané hodnoty. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 k změnám […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 k změnám v oblasti nemovitostí a zacházení s nimi. V tomto díle se zaměříme na novinky, které souvisí s daní z příjmů. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 ke změnám v […]

kategorie: Články
Publikoval admin Květen - 7 - 2015

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový katastrální zákon si vynutily změnu také v daňových zákonech. Podívejte se na přehled novinek v daňové legislativě od roku 2014, které se týkají danění nemovitostí majetkovými daněmi. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon si vynutily významnou změnu od roku 2014 také […]

kategorie: Články
Publikoval admin Duben - 23 - 2013

Práce účetních a daňových poradců nemusí být tak nudná, jak se na první pohled může zdát. I v této profesi lidé zažijí nejedno překvapení nebo úsměvnou historku. Přesvědčte se sami. Práci účetních a daňařů většina lidí považuje za „suchařinu“. Na místě pak bývají slova jako nuda, zkostnatělost, nedostatek rozletu. Nevím, možná takoví jsme. Ale já občas, z […]

kategorie: Články
Publikoval admin Duben - 23 - 2013

Ve druhém díle článku, který se zaměřuje na insolvenci firem, se dozvíte více o tom, jak probíhá proces insolvenčního řízení, jaký je základní postup konkursu či jak se vypořádat s účetní závěrkou a podáváním daňových přiznání v insolvenčním řízení. Proces insolvenčního řízení Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Lhůta pro zveřejnění zahájení řízení […]

kategorie: Články
Publikoval admin Duben - 23 - 2013

V životě firmy nejsou jenom hezké okamžiky, kdy podnik prosperuje, někdy se musí vyrovnávat i s obtížemi, například platební neschopností. V prvním díle článku se dozvíte, kdo má povinnost podat insolvenční návrh a jaké jsou jeho náležitosti. V rámci podnikatelského života může docházet k různým zvratům a některé z nich nemusí být pro podnikatele zrovna příznivé. I přes snahu pružně […]

kategorie: Články