Daňové poradenství

Posted by admin On Září - 5 - 2010

bookPtáte se, proč využívat služeb daňového poradce?

– protože daňový poradce najde chyby v účetnictví z daňového hlediska a poradí, které náklady lze použít jako daňově uznatelné,
– protože za vás bude hlídat lhůty vašich daňových přiznání a hlášení a dohlédne na jejich včasné doručení na finanční úřady
– protože za vás bude komunikovat s finančními úřady, vysvětlí správci daně nejasnosti, doplní vše potřebné tak, aby vyměření daně proběhlo bezproblémově
– protože vás zastoupí při kontrolách, místních šetřeních a ostatních jednáních s pracovníky finančních úřadů
– protože daňový poradce je povinen postupovat při své práci s odbornou péčí a stále se vzdělávat, umí číst zákony, orientovat se v nich a aplikovat zákonná ustanovení tak, aby vám jako podnikateli co nejvíce pomohl
– protože jeho úlohou je nacházet řešení a starat se o vás tak, aby vás povinnosti v daňové oblasti co nejméně zatěžovaly.

Daňový poradce

Jednatelka společnosti, Ing. Martina Truhlářová, je daňovou poradkyní s několikaletou praxí. Je členkou Komory daňových poradců ČR s evidenčním číslem 3467.

Pro firmu zajišťuje daňové poradenství a ručí za kvalitu zpracování daňových přiznání.  Zastupuje klienty při jednáních na finančních úřadech, zpracovává veškerá daňová přiznání a hlášení jako daňový poradce, účastní se místních šetření, kontrol a ostatních jednání na finančních úřadech.

Daňové poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem v prodloužené lhůtě
  • zpracování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty včetně souhrnných hlášení
  • zpracování daňových přiznání k dani silniční, dani z převodu nemovitostí, dani z nemovitostí a k ostatním daním
  • poskytování daňového poradenství a konzultací ke konkrétním situacím
  • jednání a zastupování na finančních úřadech
Categories: Služby

Comments are closed.