• Daňové poradenství

  Ptáte se, proč využívat služeb daňového poradce?

  – protože daňový poradce najde chyby v účetnictví z daňového hlediska a poradí, které náklady lze použít jako daňově uznatelné
  – bude za vás hlídat lhůty vašich daňových přiznání
  – protože za vás bude komunikovat s finančními úřady a zastoupí vás při kontrolách
  – protože daňový poradce je povinen postupovat při své práci s odbornou péčí a za svou práci ručí
  – jeho úlohou je nacházet řešení a starat se o vás tak, aby vás povinnosti v daňové oblasti co nejméně zatěžovaly.

 • Účetní služby

  Proč zadat vedení účetnictví nám?
  – protože vám zpracujeme účetnictví tak, abyste měli potřebné účetní výstupy ve chvíli, kdy je potřebujete
  – protože se postaráme o vedení vaší účetní, personální a mzdové agendy dle aktuální legislativy
  – protože nás zajímá, jak podnikáte a účetnictví považujeme nejen za prostředek stanovení daňové povinnosti, ale také důležitý instrument pro ekonomické vedení firmy, v čemž vám chceme být nápomocni

 • Zakládání firem v ČR

  Nejoblíbenější formou právnické osoby v České republice je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Výhodou této společnosti je, že společníci společnosti s ručením omezeným neručí za závazky společnosti. S.r.o. je pro společníky bezpečnou formou podnikání, kdy nenesou riziko plnění závazků při nezdaru podnikání. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jediným zakladatelem může být […]

Únava materiálu

Znáte to šílenství březnových daňových přiznání. Každý rok si říkám, že už to dělat nebudu. A přece zas a znova v předjaří nazuji pomyslné tretry, zakleknu do startovacích bloků a vystřelím jako šipka k jedinému cíli – prvnímu dubnovému dni. Můj dědeček byl strojní inženýr. Kromě toho, že mi na dobrou noc vykládal pohádky o […]

Zprostředkování v daních z příjmů a v DPH

Zprostředkovávat můžeme zboží i služby. Podívejme se na oblast zprostředkování z hlediska daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty a z pohledu dvou podnikatelů – jednoho konzervativnějšího a druhého dravějšího. Zprostředkovávat lze zboží i služby. Na některé zprostředkování stačí zvládat základní prodejní techniky, pro jiné je potřeba více znalostí, certifikace či získání […]

Ručení za DPH při platbě na neregistrovaný účet

Pokud odběratel zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží) zcela nebo zčásti dodavateli na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), obsahuje hned několik případů ručení za nezaplacenou daň, které definuje v § 109. Tato […]

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014

Od ledna 2014 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky, způsob výpočtu exekučních srážek se nemění. Ke změně, která může mít pro věřitele velký význam, došlo v dohodě o srážkách ze mzdy dle nového občanského zákoníku. Spousta lidí znalá děl zlatého fondu české kinematografie má zafixovánu v mysli scénu z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde […]

Nemovitosti a DPH od roku 2014

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 ke změnám v oblasti nemovitostí a zacházení s nimi. V tomto díle se budeme věnovat novinkám, které souvisí s daní z přidané hodnoty. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 k změnám […]

Nemovitosti a daň z příjmů od roku 2014

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 k změnám v oblasti nemovitostí a zacházení s nimi. V tomto díle se zaměříme na novinky, které souvisí s daní z příjmů. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 ke změnám v […]

Zdaňování nemovitostí majetkovými daněmi

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový katastrální zákon si vynutily změnu také v daňových zákonech. Podívejte se na přehled novinek v daňové legislativě od roku 2014, které se týkají danění nemovitostí majetkovými daněmi. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon si vynutily významnou změnu od roku 2014 také […]

Co vše lze najít v krabici daňového poplatníka?

Práce účetních a daňových poradců nemusí být tak nudná, jak se na první pohled může zdát. I v této profesi lidé zažijí nejedno překvapení nebo úsměvnou historku. Přesvědčte se sami. Práci účetních a daňařů většina lidí považuje za „suchařinu“. Na místě pak bývají slova jako nuda, zkostnatělost, nedostatek rozletu. Nevím, možná takoví jsme. Ale já občas, z […]

Dlužník a insolvenční řízení – 2. část

Ve druhém díle článku, který se zaměřuje na insolvenci firem, se dozvíte více o tom, jak probíhá proces insolvenčního řízení, jaký je základní postup konkursu či jak se vypořádat s účetní závěrkou a podáváním daňových přiznání v insolvenčním řízení. Proces insolvenčního řízení Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Lhůta pro zveřejnění zahájení řízení […]

Dlužník a insolvenční řízení – 1. část

V životě firmy nejsou jenom hezké okamžiky, kdy podnik prosperuje, někdy se musí vyrovnávat i s obtížemi, například platební neschopností. V prvním díle článku se dozvíte, kdo má povinnost podat insolvenční návrh a jaké jsou jeho náležitosti. V rámci podnikatelského života může docházet k různým zvratům a některé z nich nemusí být pro podnikatele zrovna příznivé. I přes snahu pružně […]