Zakládání firem v ČR

Posted by admin On Září - 5 - 2010

StartNejoblíbenější formou právnické osoby v České republice je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Výhodou této společnosti je, že společníci společnosti s ručením omezeným neručí za závazky společnosti. S.r.o. je pro společníky bezpečnou formou podnikání, kdy nenesou riziko plnění závazků při nezdaru podnikání.

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří s.r.o. Společnost může mít nejvíce 50 společníků.

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu společníka-alespoň 20 000 Kč. Před podáním návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku musí být splacena nejméně zákonem určená část peněžitých vkladů společnosti a všechny nepeněžité vklady. Zákon stanoví, že na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Zákon dále stanoví, že celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000,- Kč.

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém rozsahu před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Categories: Služby

Comments are closed.